top of page

תנאי שירות

להלן תנאי השירות של אתר:לפני כל ביצוע התקשרות עם השירות אנא קראו את תנאי השימוש באופן יסודי. שימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש במסמך זה. מטעמי נוחות תנאי השימוש כתובים בלשון  זכר, אך פונים לכל הגולשים. תנאי השירות עשויים להתעדכן על ידי מפעיל האתר, ואין מחובתו להודיע למשתמשים על כך מראש.

 

מומלץ לוודא לפני השימוש באתר כי אתם עדין עומדים בתנאי השימוש.

 

 1. קו הטלפון באמצעותו יסופק שירות ההכרויות הינו: במידה והינך משתמש בשירות הווה אומר נתתה הסכמתך לתנאי השירות המצויינים במסמך זה. השירות הינו שירות הכרויות המופעל ע"י ידי האתר. בעלי האתר הינו מתווך בין אנשים לצורך הכרות לצרכים שונים.

 2. האתר מספק שירותי תיווך עבור לקוחות לצורך הכרות עם גברים.

 3. מפעיל האתר הוא בבעל זכויות היוצרים על כל תוכנה, עיצוב, מידע, תמונות, סימן מסחרי ואייקונים באתר. חל איסור על העתקה, הפצה, פרסום או ביצוע כל שימוש אחר בחומרים אלו, ללא קבלת אישור ממפעיל האתר, וזאת בכתב ובאופן מפורש.

 4. האתר מיועד לצורך מכרות. אתר זה אינו מיועד לצורך טיפול. מפעיל האתר אינו אחראי על אמיתות/ נכונות המידע ואינו מתערב בשיחות בין לקוחות השירות. לקוחות החברה (לקוחות השירות) הם האחראים על כל המידע הנמסר ביניהם באופן דיסקרטי וחסוי. כמו כן נושאים לקוחות השירות באחריות בכל מקרה של לשון הרע, הטרדה, פגיעה או העלבה כתוצאה מתוכן דבריהם במסגרת השירות.

 5. מפעיל האתר אינו אחראי ולא יישא באחריות כתוצאה מנזק שיגרם ללקוח בשירות כתוצאה משימוש באתר באופן ישיר או עקיף. המפעיל לא יהיה אחראי בשום צורה וסוג או יקח אחריות בשום שלב על נזק ישיר, תוצאתי, עקיף, או מכל סוג שיגרם משימוש באתר זה. המפעיל לא יקח צד משפטי בוויכוח, חוסר הסכמה, מחלוקת, שיתגלה בין משתמשים בשירות. אין המפעיל אחראי לתוכן המועבר במשגרת ההכרות בשירות, טיבו ואיכותו. אין המפעיל אחראי על נזק שיגרם כתוצאה ממדע שיועבר בין משתמשים במסגרת הכרות באתר.

 6. האתר מספק פלטפורמה להכרויות. אין מפעילי האתר מחויבים כי אכן תצלח ההכרות באתר וכי יתקבל מענה לפניותיך בזמן קצוב כזה או אחר. מפעילי האתר משקיעים את מירב המאמצים לטובת קיום פעילות תקינה. פעולות טכניות רבות מתקיימות לטובת תיחזוק ושיפור האתר.  יחד עם זאת, אין מפעילי האתר מתחייבים כי לעולם לא תהיה תקלה אשר תשבית את פעילות האתר או ליקוי שיגביל את פעילותו.

 7. סגירת האתר אפשרית בביצוע מידי על ידי מפילי האתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או מתן פיצוי למי מהמשתמשים.

 8. בכל מקרה של תביעה משפטית, מקום השיפוט יהיה בביתי המשפט הרלוונטיים בתל אביב. האתר מופעל תחת דיני מדינת ישראל.

 9. חל איסור לשימוש מסחרי באתר ובאי אילו מחומריו. השיחות המתנהלות בין משתמשי השירות הן דיסקרטיות, ותוכנן נשאר בין הלקוחות בלבד. המידע המועבר הינו באחריות בלעדית של לקוחות השירות. האתר מיועד לשימוש אישי ובאחריות המשתמשים. לא ניתן לבוא למפעיל השירות או האתר בשום דרישה או טענה בגין בעיה כל שהי הנוצרת כתוצאה מתוכן המועבר במסגרת השירות.

 10. תקינות האתר הטכנית תישמר בצורה מקסימאלית על ידי מפעיל השירות. המשתמשים בשירות יכולים לנהל שיחות טלפוניות עם משתמשים אחרים. במסגרת השירות ניתן לעבור לשיחה עם משתמש אחר, אך אין באפשרות מפעילי האתר להתחייב על מעבר לשיחה עם לקוח מסוים. 

 11. התקשרות בשירות זה מהווה הסכמתך להיכלל ברשימת תפוצה קבלת דברי דואר ופרסומת ממפעיל שירות זה. דואר אלקטרוני, מידע על מבצעים, פעילות, שליחת מחירונים ומכתבים. באפשרותך להסיר את עצמך מהרשימה באמצעות פניה לאתר.

 12. שירות ההכרויות הינו טלפוני והשיחות בו מוקלטות. הקלטת השיחות נעשית עבור ביצוע בקרות איכות ותיעוד שיחות. תוכן השיחות נשמר בדיסקרטיות מפני משתמשי האתר והקהל הרחב.

 13. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות- שמירה על פרטיות משתמשי השירות והמידע המועבר על ידם נעשית באופן מוקפד על ידי בעלי השירות. יחד עם זאת אין אפשרות להבטיח של תהיה פריצה או חדירה לאתר , דבר שיפר את רמת הדיסקרטיות הרצויה. תוכן השיחות בין המשתמשים והפרטים האישיים המועברים בשיחות הפרטיות מוטל על אחריות המשתמשים בלבד. מפעיל השירות לא ישא בשום אחריות על מידע המועבר או נזק שיגרם.

 14. תקשורת ותשתיות- אסור לעשות שום שימוש באמצעי התקשורת השונים ו/ או התשתיות, העשוי לפגוע בשירות, בטיבו א ביעילותו.

 15. על פי חוק הגנת הצרכן, משתמש בשירות מתחייב כי לא יבצע דבר אשר יפגע, יהוה הטרדה, לשון הרע באחד ממשתמשי האתר. אין לעשות דבר העשוי להוות פגיעה בזכויות יוצרים, הפרת סימן מסחרי, העברת חומרים פורנוגרפיים ועוד.

 16. הפסקת השירות או אי מתן שירות אפשרית לביצוע על ידי מפעילי השירות, וזאת מבלי שיצטרכו לספק הצדקה לכך.

 17. מנהלי השירות, עובדיו, בעליו, כל מי שפועל מטעם אתר זה , אינו אחראים על הפסד, נזק, עוגמת נפש או כל דבר העשוי להיגרם משימוש באתר זה. שום פגיעה כלכלית, פיזית או נפשית, ישירה או עקיפה לא תחשב תחת אחריות כל מי מטעם האתר. שום אחריות לא תיגרם כתוצאה מהפסקת השירות מכל סיבה שלא תהיה. הפסדים כספיים, נזק כלכלי לרכוש או כל נזק כלכלי אחר לא יהיה באחריות מי מטעם האתר.

 18. אתר זה הינו אתר הכרויות המיועד לגברים המעוניינים להכיר גברים. התשלום עבור שירות ההכרויות יבוצע דרך חשבון הטלפון של המשתמש בשירות. קיימת באפשרות מפעילי השירות והאתר לשנות, לגבות ולעדכן את עלות השימוש בשירות. עלות השירות מבוסס על דקה ושנית שיחה. עלות השירות הינו 59 אג' לדקה, ועלות זו מתוספת למחיר שיחה רגילה. משתמש בשיחה מחוייב בעלות החל מרגע החיוג לשירות ולא רק כאשר מתבצעת שיחת הכרות. משתמש שירות ישא על אחריותו וחשבונו את כל משך השיחה.

 

התנאים המצוינים על גבי מסמך זה תקפים גם במידה וגורם מוסמך קובע כי אחד מסעיפיו בטל. פעילות שירות זה ותקינותו הטכנית מותנה בגורמי תקשורת חיצוניים. לכן אין באפשרות מפעיל השירות להתחייב באופן מלא על שירות תקין, או לפצות לקוח על בעיה או תקלה בשירות. המפעיל מתחייב כי יעשה כל שביכולתו לדאוג לתקינות השירות.

 

חל איסור שימוש אישי או עסקי על משתמשי השירות באינפורמציה המתקבלת כתוצאה מהשימוש בשירות.

 

הגורם המוסמך לדון בענייני האתר ובשירות הטלפוני הינו בתי המשפט בתל אביב.

 

עשרות אלפי גברים מחכים להכיר אותך, ממש עכשיו...

התקשר עכשיו!

1900-720-288

התקשר עכשיו!

1900-720-288

bottom of page